Multilingual Turkish Dictionary

QANATLA

QANATLA : Turuz Dictionary


quş qanatla, kişi biliklə, könül diləklə uçar.
quşun köçü qanatla, kişi köçü ayaqla. (hər yolun özünə görə yaraqı var).
quş qanatla uçar, ağac kök üsdə durar

QANATLA : Turuz Dictionary

-quş qanatla uçar, kişi diləklə

QANATLA : Turuz Dictionary

-quş qanatla uçar, quyruqun qonar

QANATLA : Turuz Dictionary


quş qanatla, kişi biliklə, könül diləklə uçar.
quşun köçü qanatla, kişi köçü ayaqla. (hər yolun özünə görə yaraqı var).
quş qanatla uçar, ağac kök üsdə durar

QANATLA : Turuz Dictionary

-quş qanatla uçar, kişi diləklə

QANATLA : Turuz Dictionary

-quş qanatla uçar, quyruqun qonar