Multilingual Turkish Dictionary

QANATSIZ

QANATSIZ : Turuz Dictionary


arama yoxdu gözü oymağa heç bir gecənin, koru bir quşdu qanatsız düşəcək odda yana.
uçar quşdur qanatsız, pişər qızar ocaqsız, tutmağına topla tüfəh , utmağına dillə dodaq gərəkməz.(tapmaca). (yel. hava. dəm)

QANATSIZ : Turuz Dictionary

-quş qanatsız, qapı daraqsız durmaz

QANATSIZ : Turuz Dictionary


arama yoxdu gözü oymağa heç bir gecənin, koru bir quşdu qanatsız düşəcək odda yana.
uçar quşdur qanatsız, pişər qızar ocaqsız, tutmağına topla tüfəh , utmağına dillə dodaq gərəkməz.(tapmaca). (yel. hava. dəm)

QANATSIZ : Turuz Dictionary

-quş qanatsız, qapı daraqsız durmaz