Multilingual Turkish Dictionary

QANAZ

QANAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kanaz (fars). < qonas. qonub, yapışan yer.
qonaz. qana. qoşu. xuşə

QANAZ : Turuz Dictionary

gənəz. görnüşə görə. görnüş o ki. anlaşılan. qaliba

QANAZ : Turuz Dictionary

qanas. qızmır. qızmırı. qırmız. qırmızı. qızıl. al. alal

QANAZ : Turuz Dictionary

gənəz. görnüşə görə. görnüş o ki. anlaşılan. qaliba

QANAZ : Turuz Dictionary

qanas. qızmır. qızmırı. qırmız. qırmızı. qızıl. al. alal