Multilingual Turkish Dictionary

QANIQLI

QANIQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanıq. qanıc. qanış. toxul. tutumlu. gözü tox. əlində ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar.
qanıt. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma.bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi görmə. iktifa

QANIQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanqaq. qanqlı. sulanmış. susun. suvsun. doymuş.
qənaətkar. tox gözlü.
usullu. məntiqi

QANIQLI : Turuz Dictionary

qərarlı

QANIQLI : Turuz Dictionary

qərarlı