Multilingual Turkish Dictionary

QANIQMA

QANIQMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. güvcənək. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnığma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e;timad edmə. mütməin olma

QANIQMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Qanıqmaq"dan f.is.

QANIQMA : Az Turkish Farsi

ا.مص.عادت. اعتیاد