Multilingual Turkish Dictionary

QANQALLAMA

QANQALLAMA : Turuz Dictionary

qarışma. müşgüllətmə. işgillətmə. qarama. arakəsmə. əngəlləmə. qonqallama. çöngəlləmə. oylumlama. büklümləmə. büktələmə. burqulama. buruqlama. gerəltəmə. çapratma. düşətmə. düşürtmə. axsatma. gücətmə. güclətmə. araya girmə. qoğsutma. mane' törətmə

QANQALLAMA : Turuz Dictionary

qarışma. müşgüllətmə. işgillətmə. qarama. arakəsmə. əngəlləmə. qonqallama. çöngəlləmə. oylumlama. büklümləmə. büktələmə. burqulama. buruqlama. gerəltəmə. çapratma. düşətmə. düşürtmə. axsatma. gücətmə. güclətmə. araya girmə. qoğsutma. mane' törətmə