Multilingual Turkish Dictionary

QANQAZ

QANQAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qın: dar. qıs). dazalaq. otsuz yer

QANQAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çanqaz. beşdaş oyunu

QANQAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

quğu

QANQAZ : Turuz Dictionary

qanqız. danqaz. danaz. gənğiz. genğiz. geniz. danqız. lovğa. qovzad. qoğzad. qart. qadı. qazı. qotalaq. qozalaq. xozu. dikbaş. yekəbaş

QANQAZ : Turuz Dictionary

qanqız. danqaz. danaz. gənğiz. genğiz. geniz. danqız. lovğa. qovzad. qoğzad. qart. qadı. qazı. qotalaq. qozalaq. xozu. dikbaş. yekəbaş