Multilingual Turkish Dictionary

QANUN ÖLÇÜLƏRİNƏ DAYANMAYAN

QANUN ÖLÇÜLƏRİNƏ DAYANMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqsız

QANUN ÖLÇÜLƏRİNƏ DAYANMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

qaraquşca

QANUN ÖLÇÜLƏRİNƏ DAYANMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

qaraquşi

QANUN ÖLÇÜLƏRİNƏ DAYANMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

qural, düşüncə ölçülərinə dayanmayan