Multilingual Turkish Dictionary

QANUNƏN

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

düzgücə

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

düzükcə

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qadaca

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

qadalca qanunca. (qanuna görə. qanun yoluyla)

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

yasaca

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

yasalca

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

yonatca

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

yontaca

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

yönətcə

QANUNƏN : Turuz Farsca - Türkce

yöntəcə

QANUNƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf[ər.] Qanuna uyğun ola-raq, qanun üzre, qanuna göre. Qanunən rəf-tar etmək. Qanunən düz deyil.
Şərqi öyrət-mək qanun mucibincə lazım olduğunu bütün müəllimlər bilir. Hərçənd ki, qanunən şərqi müəllimi mütəxəssisi bir zat olsa gərəkdir.
A.Sehhet.