Multilingual Turkish Dictionary

QANUNUN QURUR

QANUNUN QURUR : Turuz Farsca - Türkce

yasasın yatırdır
yatıb duran yasasın yatırdır.( özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi)

QANUNUN QURUR : Turuz Farsca - Türkce

yasasın yatırdır
yatıb duran yasasın yatırdır: (anarşi)