Multilingual Turkish Dictionary

QAPANIN

QAPANIN : Turuz Dictionary

-tülkü olursa dosdun, qurulu qapanın olsun

QAPANIN : Turuz Dictionary

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut qapanın. (qut: baxt)

QAPANIN : Turuz Dictionary

-tülkü olursa dosdun, qurulu qapanın olsun

QAPANIN : Turuz Dictionary

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut qapanın. (qut: baxt)