Multilingual Turkish Dictionary

QAPANIR

QAPANIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

açılır qapanır köprü: çəkməcə

QAPANIR : Turuz Dictionary


bilik ilən düğür yolu qapanır, bilik yoxsa qara yolu açılır. (düğür
qara. şər) (qara
ağırlıq. korbaxlıq).
biliklə açılır bağlı qolların, biliksiz qapanır açıq yolların

QAPANIR : Turuz Dictionary


bilik ilən düğür yolu qapanır, bilik yoxsa qara yolu açılır. (düğür
qara. şər) (qara
ağırlıq. korbaxlıq).
biliklə açılır bağlı qolların, biliksiz qapanır açıq yolların