Multilingual Turkish Dictionary

QAPAQAN

QAPAQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəmikli it, qapağan olur: ağzında sümüklü it, heç nəyi biləsinə yanaşmağa qoymaz

QAPAQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

alaqan. üstün çıxan. fatih.
qapıcı. alıcı

QAPAQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapağan.
dişli.
qancıq. yencək.
qazağan. qazur. gəzən. qazan. dişlək.
yuşaq ol, (yumşaq ol) qapağan olma: əslək olda, dişlək olma

QAPAQAN : Turuz Dictionary

qapağan. ısrağan. ısırağan. qazırğan

QAPAQAN : Turuz Dictionary

-qapağan, asav yılığ, heyvan: gəvərə. kəvərə

QAPAQAN : Turuz Dictionary

qapağan. ısrağan. ısırağan. qazırğan

QAPAQAN : Turuz Dictionary

-qapağan, asav yılığ, heyvan: gəvərə. kəvərə