Multilingual Turkish Dictionary

QAPARA

QAPARA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ğobar (fars). (nərsənin üstünə qonub, qaplayan, örtük). toz.
qamara. çapara. (qamınmış, qapınmış, çapınmış ara, aralıq. ayrılmış nərsə, yer).
oda. otaq.
yığın. yığva. qonqalav. qonqalağ. məclis.
qamara. üstü örtük yer, nərsə

QAPARA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabara.
yələk.
sütyen. lifcik. korset.
örtük olan nərsə.
jaket. cəket. üstlük paltar.
qolsuz kəpək. yelək.
korset

QAPARA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapancaq. qapanaq.
qonacaq. qoncaq. kiçik ev, bark sığınaq.
qonacaq. qoncaq. evdə, bağda qıraq otaq.
qapanıca. girdə, devrik yaxa geyim.
kiçik qalğa. ambar

QAPARA : Turuz Dictionary

araba. vatür

QAPARA : Turuz Dictionary

araba. vatür