Multilingual Turkish Dictionary

QAPASAV

QAPASAV : Turuz Dictionary

qarasav. qasavan. qarsavan. qasqalaq. qasalaq. qarsalaq. qarsalav. qapsalav. qasalam. qarsalam. qapsalam. qasıntı.
qasıntılı. qasımlı. qırıdaq. qırışaq. qırna. tibirli. təpirli. tibirən. təpirən. kirizli. girizli. kirizman. girizman. qurumlu. qurulqan

QAPASAV : Turuz Dictionary

qarasav. qasavan. qarsavan. qasqalaq. qasalaq. qarsalaq. qarsalav. qapsalav. qasalam. qarsalam. qapsalam. qasıntı.
qasıntılı. qasımlı. qırıdaq. qırışaq. qırna. tibirli. təpirli. tibirən. təpirən. kirizli. girizli. kirizman. girizman. qurumlu. qurulqan