Multilingual Turkish Dictionary

QAPI PƏRDƏSİ

QAPI PƏRDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qapı tutusu yeldən, soğuqdan qorunma üçün qapının dalına vurulan tutu, örtük, pərdə