Multilingual Turkish Dictionary

QAPIC

QAPIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

peçə. paket. qapat. qaplac. qapıq. qapaq. qapa. qapal. qapan. qapam. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək.
qapış. qabış. gəbiş. gəvə. gəbə. qalı. qalıq. qalınğ. fərş.
qapıt. qaput. qapışın. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. qapışın. buşan. buşon. bukan. bükən. başlıq.
qapqıc. (kiçik oğru). qaldırımçı. oğruc. oğrac.
qapsa. qapsac. tarım. dərim. barmaqlıq biçimində olan qapıcıq

QAPIC : Turuz Dictionary

qapca. gəbiç. gəbçə. əkində çalışanın ürəndən, hasıldan, dəğirmançının öğütdüyündən, savaşda yağmadan, tutuqdan, qənimətdən savaşçının götürdüyü pay, səhm. qıt. əməklik. korluq. yağlıq. ödəş. zəhmətyana. müzd. ücrət.
qayış. qayıc. quşaq. qolan. kola

QAPIC : Turuz Dictionary

girə

QAPIÇ : Turuz Dictionary

qapuç. bağlı. bağlama. boğmaca. buxca. düğüncə. düyüncə. gümbül. güpül. gopul.
qapuçu arabada unutmuş

QAPIC : Turuz Dictionary

qapca. gəbiç. gəbçə. əkində çalışanın ürəndən, hasıldan, dəğirmançının öğütdüyündən, savaşda yağmadan, tutuqdan, qənimətdən savaşçının götürdüyü pay, səhm. qıt. əməklik. korluq. yağlıq. ödəş. zəhmətyana. müzd. ücrət.
qayış. qayıc. quşaq. qolan. kola

QAPIC : Turuz Dictionary

girə

QAPIÇ : Turuz Dictionary

qapuç. bağlı. bağlama. boğmaca. buxca. düğüncə. düyüncə. gümbül. güpül. gopul.
qapuçu arabada unutmuş