Multilingual Turkish Dictionary

QAPILATMAQ

QAPILATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapulatmaq. qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. tamılatmaq: tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. millilətmək. milliləşdirmək

QAPILATMAQ : Turuz Dictionary

qapıllamaq. paketləmək. bəsdəbətlik elmək

QAPILATMAQ : Turuz Dictionary

qapıllamaq. paketləmək. bəsdəbətlik elmək