Multilingual Turkish Dictionary

QAPILIB

QAPILIB : Turuz Dictionary

-bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa nəsəni görməmək: bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq

QAPILIB : Turuz Dictionary

-kəndi oyuna qapılıb, kürkünə büründü

QAPILIB : Turuz Dictionary

-qapılıb önsərmək: məczub olub başa qoymaq, başa çıxartmaq. artığına önəm veritmək

QAPILIB : Turuz Dictionary

-bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa nəsəni görməmək: bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq

QAPILIB : Turuz Dictionary

-kəndi oyuna qapılıb, kürkünə büründü

QAPILIB : Turuz Dictionary

-qapılıb önsərmək: məczub olub başa qoymaq, başa çıxartmaq. artığına önəm veritmək