Multilingual Turkish Dictionary

QAPILMIŞ

QAPILMIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapnışmış. qapıqış. qapıq. qapız. qapnıq. tutuq. tutnuq. zəbt olunmuş.
alınmış. məqbuz

QAPILMIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

azğın. daşmış. aşmış

QAPILMIŞ : Turuz Dictionary

aluq. halusinə olmuş.
nədən böylə daluq, keçmişə aluq, gələnə qapuq?. (daluq: pərişan. aşüfdə). (gələnə: gəlcəyə).
tez qapılmış öcgüyə, çuxur qazar özgüyə. (öcgüyə: öc almağa. intiqam almağa)

QAPILMIŞ : Turuz Dictionary

aluq. halusinə olmuş.
nədən böylə daluq, keçmişə aluq, gələnə qapuq?. (daluq: pərişan. aşüfdə). (gələnə: gəlcəyə).
tez qapılmış öcgüyə, çuxur qazar özgüyə. (öcgüyə: öc almağa. intiqam almağa)