Multilingual Turkish Dictionary

QAPINMA

QAPINMA : Turuz Dictionary

-bulğaq suya dalınma, qulağ duysa, gözün ilə qapınma. (bilinməz yerə soxulma, sevgivi qulağla seç, göz görən gözəlliklə yox). (bulğaq: bulanıq)

QAPINMA : Turuz Dictionary

aşrınma. kor olma. ifrat edmə.
yaxşılığa qapınma, yaxşılığı unutma.
qapsınma. içgənmə. təzəmmün. möhtəvi edmə. havi olma

QAPINMA : Turuz Dictionary

-bulğaq suya dalınma, qulağ duysa, gözün ilə qapınma. (bilinməz yerə soxulma, sevgivi qulağla seç, göz görən gözəlliklə yox). (bulğaq: bulanıq)

QAPINMA : Turuz Dictionary

aşrınma. kor olma. ifrat edmə.
yaxşılığa qapınma, yaxşılığı unutma.
qapsınma. içgənmə. təzəmmün. möhtəvi edmə. havi olma