Multilingual Turkish Dictionary

QAPINQI

QAPINQI : Turuz Dictionary

qapınğı. qapnıqı. qapını.
dilək səndə qapnıqı çalmaqdır, açılmasa dam duvar aşmaqdır

QAPINQI : Turuz Dictionary

qapınğı. qapnıqı. qapını.
dilək səndə qapnıqı çalmaqdır, açılmasa dam duvar aşmaqdır