Multilingual Turkish Dictionary

QAPIR

QAPIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

> ğafer. örtən. suçları gizlədən.
tağar. böyük qab.
qapıyan.
toplanma. yığışma.
yapışqan. özlü.
özlü çamır: ət palçıq.
qapıyan. bir açıq nərsəni tutan, qapan, bağlayan nərsə.
qapan. qapıyan. tutan. bağlayan. (bir açıq nərsəni tutan, qapan, bağlayan nərsə).
qaraqapır: yapraq dolması.
yerdə yox çəkim, al almanı, səndə var çəkim, qapır almanı

QAPIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabır.
inacsız. imansız. danıq. danan. gavur > kafir.
çapan. çapır. çapqır. çapqar. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.
möhtəkir.
taxınan. taxılan. ilişən. iləşən. icəşən. incidən.
qapıq. donuq, tutqun, boğuq üz, onğ, rəng

QAPIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabır. qurs. gürs. şişik. maya

QAPIR : Turuz Dictionary


daldan təpir, öndən qapır.
it var gəpir, it var qapır. (gəpir: hürür)

QAPIR : Turuz Dictionary

gəpirmə. xəfələn. dinmə. qıfıllan

QAPIR : Turuz Dictionary

kəpir. görnüş. görünüş. görüntü. şəkil. çəkil. çəkit. don. donluq. darağ. biçim. biçiş. çapım. çapış. oylum. oran. orac. orca. durac. durca. qırama. qıranda. yardış. yarpış.
kəpir. qardaşağa. qadaşağa. dadaşağa. qağaş. andqardaş. atqardaş. siqə qard

QAPIR : Turuz Dictionary


daldan təpir, öndən qapır.
it var gəpir, it var qapır. (gəpir: hürür)

QAPIR : Turuz Dictionary

gəpirmə. xəfələn. dinmə. qıfıllan

QAPIR : Turuz Dictionary

kəpir. görnüş. görünüş. görüntü. şəkil. çəkil. çəkit. don. donluq. darağ. biçim. biçiş. çapım. çapış. oylum. oran. orac. orca. durac. durca. qırama. qıranda. yardış. yarpış.
kəpir. qardaşağa. qadaşağa. dadaşağa. qağaş. andqardaş. atqardaş. siqə qard