Multilingual Turkish Dictionary

QAPIRCAQ

QAPIRCAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kiçik sandıq, qutu, sak. kif. sak. əlkifi.
qabırcaq. tabut.
qapız. bağırsaq kəsəli. bağırsaqların işdən düşməsi, işləməməsi. qarnın bərkiməsi. qurqalıq. yibusət. xoşgiyyət.
qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. görnüşük. süslənşik. süsəniş. süsləniş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. bəzəkiş. bəzəyiş. donatış. donayış. donsayış. dekor. dekorasyon

QAPIRCAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabırcaq. tabut

QAPIRCAQ : Turuz Dictionary

avsa (< av). tabut. qapqat

QAPIRCAQ : Turuz Dictionary

qabırcaq. tabut.
ölkə var ölülərin qabırcaqla qabıra (qəbirə) gömüllər.
qayırcaq. qutu. sandıq

QAPIRCAQ : Turuz Dictionary

avsa (< av). tabut. qapqat

QAPIRCAQ : Turuz Dictionary

qabırcaq. tabut.
ölkə var ölülərin qabırcaqla qabıra (qəbirə) gömüllər.
qayırcaq. qutu. sandıq