Multilingual Turkish Dictionary

QAPIRLAŞ

QAPIRLAŞ : Turuz Dictionary

kəpirləş. bənzər. tay. tuş. oxşaş. eyni.
kimə kəpirləşin dos tuttun.
sizə kəpirləşin kimisə görmədim hələ

QAPIRLAŞ : Turuz Dictionary

kəpirləş. bənzər. tay. tuş. oxşaş. eyni.
kimə kəpirləşin dos tuttun.
sizə kəpirləşin kimisə görmədim hələ