Multilingual Turkish Dictionary

QAPITAN

QAPITAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

başçı. tayı. dayı. saltər. rəis

QAPITAN : Turuz Dictionary

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar

QAPITAN : Turuz Dictionary


qapıdan axan su dərək bulmaz. (gündəliyə aldışa dönən tutardan düşər).
qapını açan öğrətçi, qapıdan yürən öğrənçi.
min qapıya öğrəşən, bir qapıdan doymamış. (içi gəzsə dağ daşı, evdə gəzməz yoldaşı).
çapqınçlar bir qapıdan doyanmaz. (çapqın: əyyaş)

QAPITAN : Turuz Dictionary

-(haq qapısı, el qapısı).
bu qapıdan qolba qanat qırılmadan keçilməz, əşsiz dossuz, arman amac tutulmadan girilməz. (qolba qanat qırılmadan: qurralıq, kibir atından enmədən). (arman
dalıcan gəzilən amac). (bu qapıda mənlik adı oxunmur, kimi kimə toxunmur, əldə ürək, içdə dilək, yürür gedir yorulmur). {bu qapıda gəzən, güdüsüz durur. (güdüsüz: təmənnasız)}

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan. eşikdən. eşikdən çıxar, deşikdən girər

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan. eşikdən.
qonaq girir eşikdən, qonaqçı qaç deşikdən

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan.
min qapıda gəzən, bir qapıda durmaz, min qapıdan uman, bir qapıdan doymaz

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan.-yalan gircək qapıdan, doğru qaçmış, yapıdan. (yapıdan: gizlicə. dal qapıdan)

QAPITAN : Turuz Dictionary

-qapıdan qoğub pəncərəden almaq: əlin kəsib ayaq açmaq

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan. üzə girən. üzü bərk. qaşqa. qıynaşıq. yılışıq. sırnaşıq. sürtük. sırtıq. sırtar. sürbet. sırbit. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. kovsaq. kavsaq. kavsalaq. kovsalaq. kavlaq. kovlaq

QAPITAN : Turuz Dictionary

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar

QAPITAN : Turuz Dictionary


qapıdan axan su dərək bulmaz. (gündəliyə aldışa dönən tutardan düşər).
qapını açan öğrətçi, qapıdan yürən öğrənçi.
min qapıya öğrəşən, bir qapıdan doymamış. (içi gəzsə dağ daşı, evdə gəzməz yoldaşı).
çapqınçlar bir qapıdan doyanmaz. (çapqın: əyyaş)

QAPITAN : Turuz Dictionary

-(haq qapısı, el qapısı).
bu qapıdan qolba qanat qırılmadan keçilməz, əşsiz dossuz, arman amac tutulmadan girilməz. (qolba qanat qırılmadan: qurralıq, kibir atından enmədən). (arman
dalıcan gəzilən amac). (bu qapıda mənlik adı oxunmur, kimi kimə toxunmur, əldə ürək, içdə dilək, yürür gedir yorulmur). {bu qapıda gəzən, güdüsüz durur. (güdüsüz: təmənnasız)}

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan. eşikdən. eşikdən çıxar, deşikdən girər

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan. eşikdən.
qonaq girir eşikdən, qonaqçı qaç deşikdən

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan.
min qapıda gəzən, bir qapıda durmaz, min qapıdan uman, bir qapıdan doymaz

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan.-yalan gircək qapıdan, doğru qaçmış, yapıdan. (yapıdan: gizlicə. dal qapıdan)

QAPITAN : Turuz Dictionary

-qapıdan qoğub pəncərəden almaq: əlin kəsib ayaq açmaq

QAPITAN : Turuz Dictionary

qapıdan. üzə girən. üzü bərk. qaşqa. qıynaşıq. yılışıq. sırnaşıq. sürtük. sırtıq. sırtar. sürbet. sırbit. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. kovsaq. kavsaq. kavsalaq. kovsalaq. kavlaq. kovlaq