Multilingual Turkish Dictionary

QAPLANMAQ

QAPLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qablanmaq.
qaba tutulmaq. alınmaq. qəbul olunmaq. qəbullanmaq. qəsb olunmaq. qəpz olunmaq. zəbt olunmaq.
iyi qaplanmaq: xoş qarşılanmaq.
bu yalanları qaplanamam: içəməm. qəbul edəməm.
bu qonaqları bu gecəlik qaplanarmısınız.
qapılmaq. uymaq. razı olmaq. muvafiqət edmək.
bu koşulları qaplanısız?: bu koşuulara qapılısız: razısız.
tutub işlətmək. alıb kullanmaq.
türklərin kəndi əlifbası olarkən, ərəb əlifbasın qaplandı: qəbul etmiş.
islam dinin qaplanmaq.
döşənmək.
dərə təpə qarla döşəndi.
bükülmək. qıvrılmaq.
qaplanqan yaxa: devrik yaxa

QAPLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamlanmaq. qəmlənmək. qəmiqmək. qamıqmaq. qapıqmaq. tutulmaq. bulutlanmaq.
qapanmaq. dolmaq. işqallanmaq.
günə dolmaq.
hirslə dolmaq.
ölkə saldadlarla doldu.
bürənmək. bürlənmək. bürünmək. sarınmaq. sarılıb örtünmək.
sıvarılmaq. tutulmaq.
bürənmək. bürlənmək. bürünmək. sarınmaq. sarılıb örtünmək.
qapanmaq. qamanmaq. üzüquylu düşmək, yatmaq

QAPLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapalmaq. qapalanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. övünmək

QAPLANMAQ : Turuz Dictionary

qablanmaq. qapaqlanmaq. güpmək. küpmək. korsulmaq. üzü üsdə yıxılmaq

QAPLANMAQ : Turuz Dictionary

ezerv olmaq

QAPLANMAQ : Turuz Dictionary

gərmək. gərinmək. gərişmək. uzanmaq. yayınmaq. sərilmək. döşənmək. (duzaq) qurunmaq.
güclə qaptanmaq, qaplanmaq, soxulmaq: kipdənmək. kiplənmək. kəptənmək

QAPLANMAQ : Turuz Dictionary

qablanmaq. qapaqlanmaq. güpmək. küpmək. korsulmaq. üzü üsdə yıxılmaq

QAPLANMAQ : Turuz Dictionary

ezerv olmaq

QAPLANMAQ : Turuz Dictionary

gərmək. gərinmək. gərişmək. uzanmaq. yayınmaq. sərilmək. döşənmək. (duzaq) qurunmaq.
güclə qaptanmaq, qaplanmaq, soxulmaq: kipdənmək. kiplənmək. kəptənmək