Multilingual Turkish Dictionary

QAPLI

QAPLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapıl. qoruq. kəmp.
qapalı. örtülü. qabıqlı. cilitli.
qatıq. qatlı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. atalı. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. dərəli. intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut

QAPLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

sulusım. şaşqın. mütəhəyyir. susuq. məbhut. cımcuq. qamuş

QAPLI : Turuz Dictionary

qapıl. qapal. qapmal. yapıl. yapal. yapmal. yasla. yasal. yasıl. yasmal.
qoruq. qort. kəmp.
bütün. qop. yetişgin. yetgin. tam. əksiksiz. qurcaq. onat. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. qoyasa. doluq. kamil. mükəmməl.
ağırbaşlı. salğarlı. uslan. ba

QAPLI : Turuz Dictionary

qapıl. qapal. qapmal. yapıl. yapal. yapmal. yasla. yasal. yasıl. yasmal.
qoruq. qort. kəmp.
bütün. qop. yetişgin. yetgin. tam. əksiksiz. qurcaq. onat. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. qoyasa. doluq. kamil. mükəmməl.
ağırbaşlı. salğarlı. uslan. ba