Multilingual Turkish Dictionary

QAPOY

QAPOY : Turuz Dictionary

yaşu. ( < yaşmaq: örtmək. gizlətmək). duvar kağazı

QAPOY : Turuz Dictionary

e'tisab

QAPOY : Turuz Dictionary

(saylamda) oy (rə'y. səs) oğrusu.
yaşu. (< yaşmaq: örtmək. gizlətmək). duvar kağazı

QAPOY : Turuz Dictionary

yaşu. ( < yaşmaq: örtmək. gizlətmək). duvar kağazı

QAPOY : Turuz Dictionary

e'tisab

QAPOY : Turuz Dictionary

(saylamda) oy (rə'y. səs) oğrusu.
yaşu. (< yaşmaq: örtmək. gizlətmək). duvar kağazı