Multilingual Turkish Dictionary

QAPRIZ

QAPRIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kapriz. qaprış. qaparış. çaprış. həvəs

QAPRIZ : Turuz Dictionary

ir kəsikliyi, əksikliyi örtmə üçün qondarlan nədən. üzr. mə'zirət. manhana. bahana

QAPRIZ : Turuz Dictionary

ir kəsikliyi, əksikliyi örtmə üçün qondarlan nədən. üzr. mə'zirət. manhana. bahana