Multilingual Turkish Dictionary

QAPSALAQLAMAQ

QAPSALAQLAMAQ : Turuz Dictionary

qaspalaqlamaq.
örtük basdıqlamaq. örtbasırlamaq. sıvamaq. suvamaq. nərsəni gözdən özəndən caydırmaq, əğirmək. duvağlamaq. qamıvlamaq. (qapıvlamaq). (mastmali).
ələki, əl havası, tərtələsik tikmək. çalbasırmaq. bətdəmək.
bu köynəyə bir yamaq qapsal

QAPSALAQLAMAQ : Turuz Dictionary

qaspalaqlamaq.
örtük basdıqlamaq. örtbasırlamaq. sıvamaq. suvamaq. nərsəni gözdən özəndən caydırmaq, əğirmək. duvağlamaq. qamıvlamaq. (qapıvlamaq). (mastmali).
ələki, əl havası, tərtələsik tikmək. çalbasırmaq. bətdəmək.
bu köynəyə bir yamaq qapsal