Multilingual Turkish Dictionary

QAPSAN

QAPSAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qafil. qəfil. qapıl.
oyan, dəli könlüm oyan, yatmısan qapıl, kim qıla oyan (kim qalxızar səni)

QAPSAN : Turuz Dictionary

qapsa. qasbanaq. qapsanaq. kəsənək. kəsərək. biçənək. biçərək. biləcək. bilərək. bilə bilə. biçə biçə. kəsə kəsə. qısıqına. istiyərək. məxsusən. görünə. qanaraq. qana qana. edəyləb. qəsdən. qəsdli. məqsədlə. qısnaşına. qıtnaşına. girtişinə. kitrişinə. qas

QAPSAN : Turuz Dictionary

qapsa. kəsənək. kəsərək. qasbanaq. qapsanaq. qaslaq. qapslaq. özəlliklə. biçənək. biçərək. biləcək. bilərək. bilə bilə. biçə biçə. kəsə kəsə. istiyərək. qısıqına. görünə. qanaraq. qana qana. edəyləb. məxsusən. qəsdən. qısnaşına. qıtnaşına. girtişinə. kitrişinə. inadına.
qapsa söylədim.
ora gedmək nəyimə gərəyidi, ona acıq vermək üçün qapsana geddim.
qapsanaq yapmaq: bir işi inadına yapmaq.
hər nə edib, kəsənəkdir.
mən inanmıram o belə işi (dolabı. kələyi. namərdliyi), bu yoxsula qıyıb, kəsənək yapıb

QAPSAN : Turuz Dictionary

qapsa. qasbanaq. qapsanaq. kəsənək. kəsərək. biçənək. biçərək. biləcək. bilərək. bilə bilə. biçə biçə. kəsə kəsə. qısıqına. istiyərək. məxsusən. görünə. qanaraq. qana qana. edəyləb. qəsdən. qəsdli. məqsədlə. qısnaşına. qıtnaşına. girtişinə. kitrişinə. qas

QAPSAN : Turuz Dictionary

qapsa. kəsənək. kəsərək. qasbanaq. qapsanaq. qaslaq. qapslaq. özəlliklə. biçənək. biçərək. biləcək. bilərək. bilə bilə. biçə biçə. kəsə kəsə. istiyərək. qısıqına. görünə. qanaraq. qana qana. edəyləb. məxsusən. qəsdən. qısnaşına. qıtnaşına. girtişinə. kitrişinə. inadına.
qapsa söylədim.
ora gedmək nəyimə gərəyidi, ona acıq vermək üçün qapsana geddim.
qapsanaq yapmaq: bir işi inadına yapmaq.
hər nə edib, kəsənəkdir.
mən inanmıram o belə işi (dolabı. kələyi. namərdliyi), bu yoxsula qıyıb, kəsənək yapıb