Multilingual Turkish Dictionary

QAPSARAMAQ

QAPSARAMAQ : Turuz Dictionary

qasalamaq. qarsalamaq. qapsalamaq. başın sarımaq, sarmaq.
başın ağrır, qasala, könlün ağrır, yasala: (yasalamaq: dadlı söz, duyuda bulun)

QAPSARAMAQ : Turuz Dictionary

qasalamaq. qarsalamaq. qapsalamaq. başın sarımaq, sarmaq.
başın ağrır, qasala, könlün ağrır, yasala: (yasalamaq: dadlı söz, duyuda bulun)