Multilingual Turkish Dictionary

QAPURMAQ

QAPURMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

öğrənmək. içmək. əzbərləmək.
qorlamaq. qorumaq. saxlamaq.
götürmək. qurtarmaq

QAPURMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaburmaq.
qoburmaq. qabdan qaba boşaltmaq. qab dəğişmək.
qaqurmaq. qısmaq. sıxmaq.
sıxmaq.
biləzik əlimi qapurur

QAPURMAQ : Turuz Dictionary

avmaq. avurmaq. avlamaq. tutmaq. (# savmaq. savurmaq. savlamaq: qoğmaq)

QAPURMAQ : Turuz Dictionary

avmaq. avurmaq. avlamaq. tutmaq. (# savmaq. savurmaq. savlamaq: qoğmaq)