Multilingual Turkish Dictionary

QAQAY

QAQAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

ağız. çənə.
qaqıy. qadınlara qarşı sayqılı çağrış

QAQAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

qayğa.
kədquda. kədxuda.
bolqa, ittihadiyyə, təaavüni başı.
hər nəyə burnun soxan. qatılqan. qatığan. fizul

QAQAY : Turuz Dictionary

kətgüdə. kitgüdə. kətxuda. darqa. qocabaşı. qocabaş. köybaşı. kəndin, köyün işlərinin güdəni, aparanı, götürəni. qındır

QAQAY : Turuz Dictionary

qaqı. böyük qardaş. dadaş

QAQAY : Turuz Dictionary

qayqay. gay. budala. qabal. qabla. kavla. kaval

QAQAY : Turuz Dictionary

kətgüdə. kitgüdə. kətxuda. darqa. qocabaşı. qocabaş. köybaşı. kəndin, köyün işlərinin güdəni, aparanı, götürəni. qındır

QAQAY : Turuz Dictionary

qaqı. böyük qardaş. dadaş

QAQAY : Turuz Dictionary

qayqay. gay. budala. qabal. qabla. kavla. kaval