Multilingual Turkish Dictionary

QAQIŞLIQ

QAQIŞLIQ : Turuz Dictionary

qağışlıq. qarışlıq. bulğla. vəlvələ

QAQIŞLIQ : Turuz Dictionary


yaxşı oğul yağışlıq yaman oğul qağışlıq. (yağışlıq qağışlıq: rəhmət lə'nət qaynağıdır)

QAQIŞLIQ : Turuz Dictionary

qağışlıq. qarışlıq. bulğla. vəlvələ

QAQIŞLIQ : Turuz Dictionary


yaxşı oğul yağışlıq yaman oğul qağışlıq. (yağışlıq qağışlıq: rəhmət lə'nət qaynağıdır)