Multilingual Turkish Dictionary

QAQIRTAMAQ

QAQIRTAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqırdamaq.
qaqır qaqır səs çıxarmaq.
qaqır qaqır gülmək: qah qah gülmək.
qurumaq.
sarsımaq. titrəmək. titrəşmək.
çox üşümək. üşüməkdən donmaq.
ölmək. qəddəmək. gəbərmək

QAQIRTAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqırdamaq.
qaqırqaqır, taqtaq səs çıxartmaq.
üşüməkdən, dişlər birbirinə dəğmək. çox üşümək.
qurumaq.
gəbərmək. ölmək.
quru nərsələri birbirinə dəğdirib sürtüb çıxaran səs.
cəvizləri qaqırdatma

QAQIRTAMAQ : Turuz Dictionary

qaqırdamaq. qığırdamaq. kikrəmək. qaqır qaqır, qığır qığır, qaqqıldaq, qıqqıldaq səs çıxarmaq

QAQIRTAMAQ : Turuz Dictionary

qaqırdamaq. qığırdamaq. kikrəmək. qaqır qaqır, qığır qığır, qaqqıldaq, qıqqıldaq səs çıxarmaq