Multilingual Turkish Dictionary

QAQIRTLAQ

QAQIRTLAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqırdaq. qaqırt. qaqart. qaqırdayan. qaqır qaqır səs çıxaran

QAQIRTLAQ : Turuz Dictionary

qığırtlaq. qəgirtlək. qəmirtlək.
qırtlaq gəmiyi. qırqıra.
gəvmiş, arıq olan

QAQIRTLAQ : Turuz Dictionary

qığırtlaq. qəgirtlək. qəmirtlək.
qırtlaq gəmiyi. qırqıra.
gəvmiş, arıq olan