Multilingual Turkish Dictionary

QAQRAZ

QAQRAZ : Turuz Dictionary


qağraz. qağrız. qaqarız. kələş. qınıq. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. duruğsuz. durğusuz. bədrixt. zişt.
qağraz. qağrız. qaqarız. kərkik. kirkik. çirkik. çiğkik. çiğrik. kəğkik. kiğkik. kərih. kəm. kəmit. kəpit. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. zeşt. zişt. pəst. bəd.
qağraz. qağrız. qaqarız. qılquyruq. qılıqsız. qıyqımsız. kovsuk. oğsuq. yoxana. yoxsuq. yoxsul. yoxuz. züğürt. qopuq. qırtıl. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız

QAQRAZ : Turuz Dictionary

qağraz.
qağrız. qaqarız. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. əksikli. əsgikli. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. yoxana. yoxsul. yoxuz. qopuq. qırtıl. yavınc. möhtac. quru. yalnağ. fəqir.
qağrız. qaqarız. qırtıl. əksik. qıyratsız. paysız. paysaç. sayqaç. saça. saçqa

QAQRAZ : Turuz Dictionary

qağraz. qağrız. qaqarız. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız.
dəğərsiz.
çirkin. xoryat. koryat. çoryat. çorman. korman. pozuq.
koryat. çoryat. çorman. korman. qobud, iti, pozuq, hərzə cəvab.
duruğçu. ədabaz. lovğa.
kovuz. kovruz

QAQRAZ : Turuz Dictionary


qağraz. qağrız. qaqarız. kələş. qınıq. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. duruğsuz. durğusuz. bədrixt. zişt.
qağraz. qağrız. qaqarız. kərkik. kirkik. çirkik. çiğkik. çiğrik. kəğkik. kiğkik. kərih. kəm. kəmit. kəpit. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. zeşt. zişt. pəst. bəd.
qağraz. qağrız. qaqarız. qılquyruq. qılıqsız. qıyqımsız. kovsuk. oğsuq. yoxana. yoxsuq. yoxsul. yoxuz. züğürt. qopuq. qırtıl. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız

QAQRAZ : Turuz Dictionary

qağraz.
qağrız. qaqarız. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. əksikli. əsgikli. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. yoxana. yoxsul. yoxuz. qopuq. qırtıl. yavınc. möhtac. quru. yalnağ. fəqir.
qağrız. qaqarız. qırtıl. əksik. qıyratsız. paysız. paysaç. sayqaç. saça. saçqa

QAQRAZ : Turuz Dictionary

qağraz. qağrız. qaqarız. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız.
dəğərsiz.
çirkin. xoryat. koryat. çoryat. çorman. korman. pozuq.
koryat. çoryat. çorman. korman. qobud, iti, pozuq, hərzə cəvab.
duruğçu. ədabaz. lovğa.
kovuz. kovruz