Multilingual Turkish Dictionary

RA

RA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ək. qeyd düzəldən ək:
bu > bura.
şu > şura.
o > ora

RA : Turkish Turkish

adyum'un simgesi

RA : Turkish Turkish

mısır tanrısı

RA : Turkish Risale

Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer

RA : Ottoman Turkish

f. İsim veya zamirin sonuna ilâve edilirse, Türkçedeki i, im, in, a, e eklerinin yerine kullanılır. Meselâ:Hâne: Ev. Hâne-râ: Evi, evin, eve.Tû: Sen. Tû-râ: Seni, senin, sana

RA : English Turkish

n. radyum, radyoaktif metal element (Kimya)