Multilingual Turkish Dictionary

RA'N

RA'N : Turkish Risale

(C.: Ruun-Riân) Ahmaklık. * Sarp dağ. * Önüne sivrilmiş dağ burnu

RA'N : Ottoman Turkish

(C.: Ruun-Riân) Ahmaklık. * Sarp dağ. * Önüne sivrilmiş dağ burnu