Multilingual Turkish Dictionary

RA'SAN

RA'SAN : Turkish Risale

Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek

RA'ŞAN : Turkish Risale

Titreme, titreyiş

RA'SAN : Ottoman Turkish

Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek

RA'ŞAN : Ottoman Turkish

Titreme, titreyiş