Multilingual Turkish Dictionary

RAĞİB EDMƏ

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgətiş

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgilətmə

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgitiniş

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgitiş

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgitmə

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sevgətiş

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sevgitiş

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sevrətiş

RAĞİB EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sevrətişi cəlb, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə