Multilingual Turkish Dictionary

RABİA

RABİA : Turkish Risale

(Müe.) Dördüncü. * Saatteki sâlisenin altmışta biri

RABİA : Ottoman Turkish

(Müe.) Dördüncü. * Saatteki sâlisenin altmışta biri

RABİA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) ka.
dördüncü. saatteki salisenin
tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe.
ünlü kadın mutasavvuf