Multilingual Turkish Dictionary

RABİT SİM

RABİT SİM : Turuz Farsca - Türkce

çəkit

RABİT SİM : Turuz Farsca - Türkce

əkic sim bir simi uzamaq üçün artırılan tikə

RABİT SİM : Turuz Farsca - Türkce

qarma

RABİT SİM : Turuz Farsca - Türkce

sarac

RABİT SİM : Turuz Farsca - Türkce

sarma

RABİT SİM : Turuz Farsca - Türkce

sürüt