Multilingual Turkish Dictionary

RABİTƏLƏNDİRMƏK

RABİTƏLƏNDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to tie together [d.]; to bind* [d.]; to connect [d. with]

RABİTƏLƏNDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əlaqe yaratmaq, rabite düzeltmek; elaqelendirmek, bir-birine bağlamaq. Müəllim sualların cavabı üzərində şagirdləri işlədir və ayrı-ayrı ca-vabları bir-birilə rabitələndirib yığcam və ardıcıl biryazı mətni düzəldib. (Qezetlerden).