Multilingual Turkish Dictionary

RABİTƏLƏTDİRMƏK

RABİTƏLƏTDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. bax rabitələtmək