Multilingual Turkish Dictionary

RABİTƏSİ

RABİTƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

hörkəsi
onla örkəsi çox pozuğ. (örkə: hörkə. ilişgi. rabitə. münasibət)

RABİTƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgisi münasibəti-onla örkəsi necədi

RABİTƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

örkəsi