Multilingual Turkish Dictionary

RABİTLİ

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

asıq

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

asılı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantılı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

çapalı ələqəli. əlaqəli. rabitəli. irtibatlı rəbtli. mərbut. ayid
bu işdə mənə dəğişli bir nə yox

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğiş

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişik

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğnişli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcə

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcəli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgəli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilikli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgili

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişik

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçəcli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçərli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçətli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçətli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçitli

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıqlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıqlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşaqlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşalı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşatlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuqlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuqlı

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qörəcə

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxnuşlu

RABİTLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxuşlu