Multilingual Turkish Dictionary

RABITA-İ MEVT

RABITA-İ MEVT : Turkish Risale

Ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülâhaza edip nefsin desiselerinden kurtulmak

RABITA-İ MEVT : Ottoman Turkish

Ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülâhaza edip nefsin desiselerinden kurtulmak